LU TING KANG

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

CÔNG TY TNHH TING HUI
Lĩnh vực
Công trìnhXây biệt thựThi công Nội thấtXây nhà xưởng - KhoXây nhà khung thépXây nhà trọn góiThi công xây, trát, ốp, lát
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM