Lê Văn Đồng

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu
Lĩnh vực
Thi công Nội thấtSửa chữa - Cải tạo nhàXây dựng ShowroomXây nhàCông trình
Năng lực
KINH NGHIỆM