Lê Trọng Tiến

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Chuyên khoan cắt bê tông, khoan rút lõi bê tông, đục phá bê tông
Lĩnh vực
Thi công Phá dỡ
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM