Lê Trọng Kim

TP. Hồ Chí Minh,, Việt Nam
Giới thiệu
Lĩnh vực
Năng lực
KINH NGHIỆM