Lê Đăng Tuấn

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu
Lĩnh vực
Xây Nhà tiền chế
Năng lực
KINH NGHIỆM