LÊ ANH ĐỊNH

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Chào mừng bạn đến thăm Công ty!
Với tiêu chí AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG - HÀI HÒA

Công ty San Ri La sẽ mang đến bạn
Bàn giao sản phẩm tốt nhất.
Với KINH NGHIỆM và TÔN TRỌNG NGHỀ của Kỹ sư già - Thợ cứng.
Lĩnh vực
Xây nhà trọn góiSửa chữa - Cải tạo nhàXây chung cưThi công Phá dỡ
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM