Lại Văn Thìn

Việt Nam, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH Vifuni
Lĩnh vực
Thi công Nội thấtSửa chữa - Cải tạo nhàCông trình
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 3 năm