Ks. Đỗ Phúc Hân

Bình Dương, Việt Nam
Giới thiệu

Chuyên nhận thi công nhà phố, nhà cấp 4, sữa chữa nhà ở , văn phòng, trang trí nội thất...
Lĩnh vực
Sửa chữa - Cải tạo nhàThi công Nội thấtXây nhàCông trình
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM