Kiến trúc home+

Hà Tĩnh, Việt Nam
Giới thiệu

Văn phòng kiến trúc & xây dựng home+
Địa chỉ: Kỳ Anh - Hà Tĩnh - Việt Nam
Lĩnh vực
Công trìnhThi côngVật liệu Xây dựngXây nhàSửa chữa - Cải tạo nhà
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: 3 năm