Khang Nguyễn

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty chuyên về máy bơm công nghiệp và tòa nhà
Lĩnh vực
Cung cấp thiết bị điện nước
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: 1 năm

KINH NGHIỆM