Khải lành

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty cổ phần khải lành
Lĩnh vực
Thi côngXây nhà trọn góiThi công cải tạo nhàThi công Phá dỡ
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM