Huỳnh văn Thành

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty cổ phần Bota General Construction
Lĩnh vực
Xây nhàXây nhà 2 tầngXây nhà phần thôSửa chữa - Cải tạo nhàThi công Nội thấtThi công Phá dỡ
Năng lực

Số lượng nhân viên: 50-100

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện