Huỳnh văn tân

Bình Dương, Việt Nam
Giới thiệu

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Thịnh Nam Tiến
Lĩnh vực
Xây nhà khung thépXây Nhà tiền chếXây nhà cao tầng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện