Huỳnh quốc hậu

, Việt Nam
Giới thiệu

Chuyên xây dựng công trình nhà ở dân dụng
Lĩnh vực
Xây khách sạn, nhà nghỉXây nhà trọ
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện