Hoangpv

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty Xây dựng 198 trụ sở tại 55 Giải Phóng - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Lĩnh vực
Năng lực
KINH NGHIỆM