Hoàng

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty xây dựng và nội thất Amavi
Lĩnh vực
Thi công Nội thất
Năng lực

Số lượng nhân viên: 50-100

Số năm kinh nghiệm: 4 năm

KINH NGHIỆM