Hoàng văn hiếu

Bình Dương, Việt Nam
Giới thiệu

công ty tnhh gia công cơ khí xây dựng hoàng thiên phát
Lĩnh vực
Xây Nhà tiền chế
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM