Hoàng Phi Hiệp

Khánh Hòa, Việt Nam
Giới thiệu

NGUYÊN TẮC ĐỂ TỒN TẠI CỦA CHÚNG TÔI LÀ KINH DOANH TRUNG THỰC VÀ ĐẠO ĐỨC.
Lĩnh vực
Xây nhà phần thôXây nhà trọn góiXây văn phòngSửa chữa - Cải tạo nhàXây nhà xưởng - KhoXây Nhà tiền chế
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM