HOÀNG DUNG

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

CTY TNHH TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ HOÀNG DUNG
Lĩnh vực
Sửa chữa - Cải tạo nhàXây nhà trọn góiThi công sơn, bả, thạch cao, kính
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM