Hoàng Đức Dương

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng HDD Thăng Long
Lĩnh vực
Xây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM