HIỆP PHÁT

Bình Dương, Việt Nam
Giới thiệu

5 năm kinh nghiệm thi công nhà phố dân dụng
Lĩnh vực
Thi công Phá dỡXây nhà cấp 4
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện