Hà Văn Hiến

Việt Nam, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH MTV TM DV XD Cát Định
Lĩnh vực
Thi công
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện