Hà lâm anh

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hà Lâm Anh
55/17 - TA 18 - p thới an - q 12 -tp HCM
Lĩnh vực
Xây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM