GIANG NGUYEN TRUONG

, Việt Nam
Giới thiệu
Lĩnh vực
Sửa chữa - Cải tạo nhàThi công xây, trát, ốp, lát
Năng lực
KINH NGHIỆM