ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH Kỹ Thuật & Xây Dựng Hoàng Nguyễn
Chuyên thiết kế và thi công nội thất Văn phòng, Căn hộ, Nhà hàng, Khách sạn
Lĩnh vực
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM