Duy vu – Vuka

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty Kiến trúc - Nội thất CTFGroup
Lĩnh vực
Công trìnhThi công
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện