Dương Ánh Khang

Hải Phòng, Việt Nam
Giới thiệu

Là đơn vị chuyên về thiết kế, thi công nhà thép tiền chế.
Lĩnh vực
Xây Nhà tiền chế
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM