Đức Tùng

, Việt Nam
Giới thiệu

Tổ đội thi công điện nước ĐỨC TÙNG
Lĩnh vực
Thi công điện nước điều hòa, mạng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 5 năm