Duc dung

Lâm Đồng, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty xay dung đại thinh
Lĩnh vực
Thi công xây, trát, ốp, lát
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM