Đủ trần

Bắc Giang,, Việt Nam
Giới thiệu

công ty tư vấn thiết kế và xây dựng
Lĩnh vực
Xây nhà phốXây Nhà tiền chếXây nhà khung thépXây nhà xưởng - Kho
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM