DomDom Archi

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế DomDom
Mã Số Thuế: 0315623375
Website: domdom.net.vn
Mail: domdomarchi@gmail.com
Hotline: 0933 767 312
Lĩnh vực
Thi công Nội thấtXây biệt thựXây nhà trọn góiXây nhà cấp 4Sửa chữa - Cải tạo nhà
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM