Đội Xây dựng Minh Thành

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Chúng tôi là tổ đội xây dựng chuyên nghiệp, chuyên thi công nhà dân đúng tiến độ, chất lượng, giá thành cạnh tranh nhất.
Lĩnh vực
Thi công
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM