Đoàn Mạnh Tuấn

, Việt Nam
Giới thiệu

Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tuấn Phương
Lĩnh vực
Thi côngCung cấp thang máy
Năng lực

Số lượng nhân viên: 50-100

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện