Đoàn Hải Thắng

, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty đầu tư và Xây dựng Đại Cát
Lĩnh vực
Thi côngThi công sơn, bả, thạch cao, kính
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM