Đỗ đức Thu

, Việt Nam
Giới thiệu
Lĩnh vực
Thi công sơn, bả, thạch cao, kínhThi công điện nước điều hòa, mạngSửa chữa - Cải tạo nhà
Năng lực
KINH NGHIỆM