Dimcovietnam@gmail.com

Đà Nẵng, Việt Nam
Giới thiệu

Công Ty TNHH DIMCO
Lĩnh vực
Thi công điện nước điều hòa, mạngThẩm tra công trình dân dụng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: 2 năm

KINH NGHIỆM