Diệp Quang Thoại

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu
Lĩnh vực
Thi công sơn, bả, thạch cao, kínhThi công xây, trát, ốp, látThi công điện nước điều hòa, mạngSửa chữa - Cải tạo nhàThi công Nội thất
Năng lực
KINH NGHIỆM