điện thành hương

, Việt Nam
Giới thiệu

chúng tôi là tổ đội chuyên thi công điện nước,điện lạnh,sửa nhà,thi công shop,nhà hàng
Lĩnh vực
Thi công điện nước điều hòa, mạng
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: 4 năm

KINH NGHIỆM