Đào Quốc Chiêm

Bắc Giang, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty CP cơ khí xây dựng CPT Việt Nam
Lĩnh vực
Xây nhà khung thép
Năng lực

Số lượng nhân viên: 100 - 1000

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM