Đặng Văn Toàn

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà trọn gói
Lĩnh vực
Xây khách sạn, nhà nghỉXây biệt thựXây nhà phốXây Nhà tiền chế
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM