Đặng Trường Long

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu
Lĩnh vực
Xây nhà phốXây nhà cấp 4Xây dựng ShowroomXây nhà trọn góiSửa chữa - Cải tạo nhà
Năng lực
KINH NGHIỆM