Đặng Trung Nghĩa

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Thành lập năm 2014. Chuyên thiết kế xây dựng nhà.
Lĩnh vực
Sửa chữa - Cải tạo nhàXây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM