ĐẠI DƯƠNG SƠN

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Tổ đội thi công với nhiều kinh nghiệm trong nghề sơn bả , đã thi công các dự án lớn .
Lĩnh vực
Thi công sơn, bả, thạch cao, kính
Năng lực
KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện