Cty tnhh xây dựng và trang trí nội thất trường phú

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

công ty xây dựng 5 năm qua
Lĩnh vực
Xây biệt thự
Năng lực

Số lượng nhân viên: 50-100

Số năm kinh nghiệm: 5 năm

KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện