Cty TNHH Xây Dựng Phố Xinh Minh Anh Phát

Bình Dương, Việt Nam
Giới thiệu

 Nhận thiết kế nhà trọn gói:
• Đơn giá từ: 60.000đ – 100.000đ/m2 (tùy theo diện tích)
 Xin giấy phép xây dựng:
• Vẽ xin phép: 8.000đ – 12.000đ/m2 (tùy theo diện tích)
• Vẽ xin phép trọn gói:   > 250m2 (4triệu – 5triệu)
 Nhận thi công nhà trọn gói:
• Bao tư vấn thiết kế, thiết kế, xin phép xây dựng.
Lĩnh vực
Xây nhà trọn góiSửa chữa - Cải tạo nhà
Năng lực

Số lượng nhân viên: 20-50

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM