Cty TNHH VĨNH KHANG HÀ NỘI

Hà Nội, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH Vĩnh Khang Hà Nội thành lập ngày 09/2/2005
Lĩnh vực
Thi công sơn, bả, thạch cao, kínhThi công xây, trát, ốp, lát
Năng lực

Số lượng nhân viên: 100 - 1000

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM