CTY TNHH TƯ VẤN & XÂY DỰNG TRỌNG NHÂN

Đà Nẵng, Việt Nam
Giới thiệu

Công ty TNHH Tư Vấn & Xây Dựng Trọng Nhân
ĐC: 1136 Trường Chinh, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
Email: trongnhanco19@gmail.com
SĐT: 0905597025
Lĩnh vực
Thi công
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: 1 năm

KINH NGHIỆM