Cty TNHH TMDV Xây Dựng và Cơ Điện Nhà Việt

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Tổ đội thi công
Lĩnh vực
Thi công điện nước điều hòa, mạngXây nhà trọn gói
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện