CTY TNHH TM XÂY DỰNG CƠ KHÍ TRẦN NGUYỄN

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Thành viên cty là tập thể kỹ sư kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho cty cổ phần cơ khí xây dựng Hồng Lĩnh nay được sự cho phép của lãnh đạo cty Hồng Lĩnh chúng tôi Thành lập Cty TNHH TM xây dựng cơ khí Trần Nguyễn
Lĩnh vực
Thi công sơn, bả, thạch cao, kínhThi công xây, trát, ốp, látThi công thạch caoThi công điện nước điều hòa, mạngXây Nhà tiền chế
Năng lực

Số lượng nhân viên:

Số năm kinh nghiệm: 1 năm

KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện