Cty.tnhh thuing mai dich vu .co đien .đien lanh

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giới thiệu

Chung tôi chuyên thì công hệ thống m&e tòa nhà chung cư.nha xưởng.vp .vvv
Lĩnh vực
Thi công điện nước điều hòa, mạng
Năng lực

Số lượng nhân viên: 10-20

Số năm kinh nghiệm: +5 năm

KINH NGHIỆM

Các dự án đã thực hiện